رو عنوان : PreTitle
عنوان : 📸 بازدید وبررسی میدانی مهندس رحیمی شهردار ، عضو شورای اسلامی و مسئول فضای سبز شهرداری از سطح شهر و بوستان های زیباشهر 💠 مهندس رحیمی شهردار صبح امروز از وضعیت فضای سبز و نظافت پارك ها، بلوارها و معابر سطح شهر بازدید به عمل آورد. 💠 مهندس رحیمی با تاكید بر ارتقای خدمات و بهبود وضعیت فضای سبز گفت:حفظ و تقویت و توسعه فضای سبز سبب نشاط و آرامش عمومی و زیبایی شهر می باشد 💠 شهردار زیباشهر افزود: شهروندان فهیم زیباشهر شایسته بهترین خدمات و امكانات هستند و ما نیز باید تمام تلاش و توان خود را برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان معطوف نماییم.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳