رو عنوان : PreTitle
عنوان : آگهی مزایده . شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شورای محترم اسلامی زیباشهر نسبت به فروش آهن الات اسقاطی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد تا روز سه شنبه مورخ 99.10.9 به شهرداری زیباشهر مراجعه نماید و جهت كسب اطلاعات یا شماره تلفن 09131362815 یا 03152543776 تماس حاصل نماید.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۶