رو عنوان : PreTitle
عنوان : ✅جلسه مهندس رحیمی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر زیباشهر با دكتر حاجیان رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان مباركه 🔷مهندس رحیمی شهردار زیباشهر ضمن خیر مقدم از زحمات دكتر حاجیان رئیس شبكه بهداشت و در مان و همچنین كادر درمان در پیشگیری و مقابله با ویروس كرونا تقدیر و تشكر نمود . 🔷شهردار زیباشهر گفت: ارتقاء سطح سلامت شهر و شهروندان موضوعی است كه می توان با همكاری و تعامل ادارات شهرستان به خصوص شهرداری و شبكه بهداشت به آن پرداخت و همكاری متقابل و تعامل یكی از مهمترین راهكارهای توسعه اجتماعی و خدمت رسانی به شهروندان است . 🔷مهندس رحیمی در خصوص تكمیل پروژه ساختمان اورژانس ۱۱۵ شهر زیباشهر گفت : ۷۰ درصد ساختمان اورژانس با مشاركت شهرداری و خیر محترم مرحوم شاه علائی با مساحت عرصه ۲۰۰ متر مربع و اعیان ۲۰۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال )انجام شده است . 🔷مهندس رحیمی افزود جهت تكمیل این پروژه نیاز به مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال(دو میلیارد ریال ) می باشد
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴