رو عنوان : PreTitle
عنوان : 📸روایت تلاش در حوزه فضای سبز شهرداری زیباشهر 🔸عملیات هرس درختان در سطح شهر در راستای بهبود رشد درختان و همچنین حذف شاخه های خشكیده و آفت زده در كلیه عرصه های فضای سبز توسط پرسنل تلاشگر و زحمت كش شهرداری زیباشهر #فضای_سبز #شهرداری_شورای_خدمتگزار #شهرداری_زیباشهر
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸