رو عنوان : PreTitle
عنوان : ✅ فرهنگ شهروندی ✅ ♻️ بحران كم آبی جدی است در مصرف آب صرفه جویی كنیم 🔸شیر آبی كه چكه می‌كند تعمیر كنید 🔸زمان دوش گرفتن خود را كاهش دهید 🔸در حین مسواك زدن شیر آب را ببندید 🔸ازشستن ماشین با شیلنگ آب خود داری كنید 🔸شیر آب را تنها هنگام آبكشی ظرف ها باز كنید 🔰 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیباشهر
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۲