پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 3 ارديبهشت 1403
جستجو:           |    
پیام سال
                                      
                     
                            

پیوندهای ملی استانی
راهنمای صدور پروانه ساخت

مراحل صدور پروانه ساختمانی

1)        فتوکپی شناسنامه + فتوکپی مدرک مالکیت + درخواست پروانه ساختمانی + کروکی موقعیت ساختمان + فیش بازدید و تنظیم پرونده در بایگانی شهرداری

2)        بازدید کارشناس شهرسازی

3)        بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت

4)        موافقت با صدور پروانه ساختمانی

5)        دستور تهیه نقشه ساختمانی

6)        مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی زرندیه برای تهیه نقشه ساختمانی

7)        ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی

8)        استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ

9)        تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی

10)     محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد

11)     پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه

12)     اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر

13)     امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری

14)     تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی

15)     تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی

16)     دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی


مراحل اصلاح پروانه ساخت

مراحل اصلاح پروانه ساختمان

1)        درخواست مالک + فتوکپی شناسنامه مالک فعلی و ارائه مدارک واگذاری در صورت انتقال

2)        بازدید کارشناس شهرسازی

3)        بررسی گزارش مهندس ناظر در صورت انجام ساخت و ساز و گزارش فنی سازی توسط مسئول شهرسازی

4)        تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و فنی توسط مسئول شهرسازی

5)        ارائه نقشه اصلاح شده پلاک توسط مالک

6)        استعلام از اداره بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ

7)        تنظیم پیش نویس اصلاح پروانه ساختمانی

8)        ارائه برگه تعهد نظارت توسط امور مهندسین ناظر

9)        محاسبه و پرداخت عوارض اصلاح پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی

10)     درج موارد عنوان شده در پیش نویس اصلاح پروانه در شناسنامه ساختمان

11)     پوشه کردن مدارک دریافتی و الصاق ضوابط شهرسازی به نقشه های ساختمانی

12)     تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)

13)     دبیرخانه جهت صدور پروانه اصلاح شده


مراحل تمدید پروانه ساختمان – گواهی عدم خلاف – پایان کار ساختمانی

مراحل تمدید پروانه ساختمان – گواهی عدم خلاف – پایان کار ساختمانی

1)        فیش بازدید + درخواست مالک

2)        بازدید کارشناس شهرسازی

3)        بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز + بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی + گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است .

4)        تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)

5)        تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی

6)        محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی

7)        تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه

8)        درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان

9)        امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)

10)     دبیرخانه شهرداری جهت صدور

 

( صدور پایان کار به منزله اجازه تفکیک اعیانی نبوده و می بایست جهت تفکیک اعیانی مراجعه گردد )


ارتباط با شهردار
 

لینک ادارات
 
 
 


اوقات شرعي امروز تهران
اذان صبح: times0
طلوع آفتاب: times1
اذان ظهر: times2
غروب آفتاب: times4
اذان مغرب: times5
  اوقات شرعي 30 روز آينده
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری زیباشهر میباشد. طراحی شده توسط شرکت پویا وب سپاهان
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8