http://semirom.ir/images/logo.png

http://semirom.ir/images/eita.png     http://semirom.ir/images/instagram.png      تلفن تماس با شهرداری

خدمات شهری

نوشته شده توسط  فروردين 12, 782

(عکس واحد خدمات شهری)

واحد خدمات شهری شهرداری:

مدرک تحصیلی:

تماس با واحد خدمات شهری:

شرح وظایف واحد خدمات شهری

1) حمل زباله بصورت روزانه.

2) اتلاف سگهای ولگرد.

3)  نظارت بر امورات کشتارگاه و رفع نواقص آن.

4) صاف نمودن میدان زباله و دپو کردن زباله ها و تسطیح میدان زباله و مدفون کردن زباله های بیمارستان بصورت روزانه و ماهانه با لودر  و بولدزر.

5) باز کردن خیابانها و تأسیسات شهری در فصل بارندگی.

6) دفن اموات افراد بی سرپرست و اخذ مجوز از مقامات قضائی.

7) تنظیم اطلاعیه و دادن آگاهیهای بهداشتی و نحوه جمع آوری زباله و دیگر موارد.

8) دادن کیسه های زباله به مردم در تفریحگاهها.

9)  نظارت بر امورات آرمستانها.

10) اعلام آمار متوفیان سطح شهر به ثبت احوال به صورت منظم.

11) رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر.

12) برخورد با مشاغل مزاحم و تأسیسات غیر مجاز (کمیسیون بند 20 ماده 5).

 

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم