http://semirom.ir/images/logo.png

http://semirom.ir/images/eita.png     http://semirom.ir/images/instagram.png      تلفن تماس با شهرداری

فضای سبز

نوشته شده توسط  فروردين 12, 782

 (عکس واحد فضای سبز)

واحد فضای سبز شهرداری:

مدرک تحصیلی:

تماس با واحد فضای سبز:

شرح وظایف واحد فضای سبز

1) حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر.

2) تلاش در واگذاری امورات بصورت حجم کاری به بخش خصوصی.

3) ایجاد فضای سبز و محیط های سالم و عاری از آلودگی جهت استفاده شهروندان.

4) احداث پارکهای شهری و احداث فضای سبز.

5) احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی.

6) رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص ایجاد مزاحمت اشجار قدیمی در معابر فرعی و محلات.

7) هرس درختان و رفع خطر اشجار قدیمی و خشک و در حال سقوط.

8) کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارکها و فضای سبز.

9) تشویق مردم جهت توسعه فضای سبز و استفاده صحیح از وسایل و امکانات مبلمان شهری.

10) نظارت بر کلیه امور پیمانکاران فضای سبز.

 

 

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم