http://semirom.ir/images/logo.png

http://semirom.ir/images/eita.png     http://semirom.ir/images/instagram.png      تلفن تماس با شهرداری

واحد شهرسازی

نوشته شده توسط  فروردين 09, 782

واحد شهرسازی

(عکس شهرسازی)

شهرسازی شهرداری:

مدرک تحصیلی:

تماس با شهرسازی:

 

شرح وظایف واحد شهرسازی:

1) تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ پروانه ساختمانی.

2) تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ پایانکار.

3) تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ گواهی عدم خلافی.

4) تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت و دیگر هزینه در خصوص شرکتهای خدماتی و پیگیری و دریافت هزینه آنها.

5) صدور مجوز تک انشعابی (آب ،برق، گاز) برای شهروندان.

6) صدور مجوز حفاری و نظارت بر نحوه حفاری و ترمیم توسط ادارات خدمات رسان.

7) بررسی و شناسایی ساختمانهای مستهلک و در حال ریزش در سطح شهر و ارسال اخطاریه مبنی بر نوسازی و یا تخریب آن و رفع خطر.

8) پاسخ به استعلامات ادارات و بانکها و سایر ادارات برابر ضوابط و در زمان معین.

9) نظارت بر امورات جزئیات و ارائه گزارش مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز.

10) ارجاع پرونده های دارای تخلفات ساختمانی جهت طرح در کمیسیون ماده صد.

11) سایر امورات مشابه که از طرف مافوق ارجا ع می گردد.

 

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم