http://semirom.ir/images/logo.png

http://semirom.ir/images/eita.png     http://semirom.ir/images/instagram.png      تلفن تماس با شهرداری

منشور اخلاقی شهرداری زیباشهر:

نوشته شده توسط  فروردين 09, 782

منشور اخلاقی شهرداری زیباشهر:

 

۱- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد .

۲- نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود .

۳- راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود .

۴- فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند .

۵- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و...) صورت گیرد .

۶- به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد .

۷- اطلاعات لازم جهت انجام خدمت بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد .

۸- انجام وظایف به صورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد .

۹- از مظاهر فساد اداری ، نظیر توصیه ، سفارش ، و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود .

۱۰- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود .

۱۱- فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام شود .

۱۲- از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود .

۱۳- رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری شود .

۱۴- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود .

۱۵- از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود .

۱۶- تجهیزات و اشیاء به طور دقیق و منظم استقرار یابدبه نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند .

۱۷- حسب مورد از وسائل ایمنی استفاده گردد .

۱۸-  از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمانی جلوگیری شود .

۱۹- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود .

۲۰- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد .

۲۱- اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد .

۲۲- نسبت به حرفه وسازمان مطبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد .

۲۳- قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق رعایت شود .

۲۴- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود .

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم