http://semirom.ir/images/logo.png

http://semirom.ir/images/eita.png     http://semirom.ir/images/instagram.png      تلفن تماس با شهرداری

سیمای زیباشهر

سیمای زیباشهر (1)

 این برج کبوتر در محله خولنجان زیباشهر واقع شده و مساحت آن حدود ۳۰۰ متر مربع و قدمت آن مربوط به عهد قاجار است ، در زیر این برج یک خانه قرار دارد و دارای تزئینات سردر وتاج برج است . این برج کبوتر زیبا توسط شهرداری زیباشهر خریداری و بطور کامل مرمت گردید. بهترین کاربری این برج کبوتراحداث موزه در آن است و آماده پذیرایی  از گردشگران می باشد .
در محله خولنجان زیباشهر خانه های اربابی نیز وجود دارد که در چند سال اخیر تعدادی از خانه های قدیمی ترمیم و جهت استفاده بوم گردی می باشد .
زیباشهر و روستاهای  بخش گرکن جنوبی پتانسیل صنعت گردشگری را دارد اما اولین قدم معرفی جاذبه های گردشگری است .

آدرس ؛ زیباشهر_محله خولنجان _خیابان حافظ_ کوچه برج